Экспонаты
Книга. "Metamorphosis insectorum Surinamensium.Ofte Verandering der suurinaamsche Insecten.Waar in de Surinaamsche Rupfen en Wormen met alle des zelfs Veranderingen na het leven afgebeeld en beschreeven worden,zynde elk geplaast op die gewaffen, Bloemen en Vruchten, daar sy op gevonden zyn;waar in ook de generatie der Kikvorschen,wonderbaare Padden, Hagedissen,Slangen,Spinnen en Mieren werden vertoond en beschreeven,alles in America na hetleven en levensgroote geschildert en beschreeven. Door Maria Sibylla Merian.Tot Amsterdam,Voor den Auteur, woonende in de Kerk-straat, tussen de Leydse en Spiegel-straat, over de Vergulde Arent, alwaar de zelve ook gedruckt en asgezet te bekoomen zyn; Als ook by Gerard Valck, op den Dam in de waakende Hond." Diese Faksimileausgabe wurde nach dem Exemplar der Sachsischen Landesbibliothek Dresden,Signatur Zool.14,5 reproduziert.Reproduction und Offsetdruck besorgte die Firma H.F.Jutte VOB,Leipzig,der dem Original nachgebildete Ledereinband wurde von der VOB Kunst-und Verlagsbuchbinderei Leipzig hergestellt.Die Auflage betragt 600 numerierte Exemplare,dies ist das Exemplar Nr. 3. 1975. Merian M.S.
Книга. "Metamorphosis insectorum Surinamensium.Ofte Verandering der suurinaamsche Insecten.Waar in de Surinaamsche Rupfen en Wormen met alle des zelfs Veranderingen na het leven afgebeeld en beschreeven worden,zynde elk geplaast op die gewaffen, Bloemen en Vruchten, daar sy op gevonden zyn;waar in ook de generatie der Kikvorschen,wonderbaare Padden, Hagedissen,Slangen,Spinnen en Mieren werden vertoond en beschreeven,alles in America na hetleven en levensgroote geschildert en beschreeven. Door Maria Sibylla Merian.Tot Amsterdam,Voor den Auteur, woonende in de Kerk-straat, tussen de Leydse en Spiegel-straat, over de Vergulde Arent, alwaar de zelve ook gedruckt en asgezet te bekoomen zyn; Als ook by Gerard Valck, op den Dam in de waakende Hond." Diese Faksimileausgabe wurde nach dem Exemplar der Sachsischen Landesbibliothek Dresden,Signatur Zool.14,5 reproduziert.Reproduction und Offsetdruck besorgte die Firma H.F.Jutte VOB,Leipzig,der dem Original nachgebildete Ledereinband wurde von der VOB Kunst-und Verlagsbuchbinderei Leipzig hergestellt.Die Auflage betragt 600 numerierte Exemplare,dies ist das Exemplar Nr. 3. 1975. Merian M.S.
Автор
Merian Maria Sibylla
Название
Книга. "Metamorphosis insectorum Surinamensium.Ofte Verandering der suurinaamsche Insecten.Waar in de Surinaamsche Rupfen en Wormen met alle des zelfs Veranderingen na het leven afgebeeld en beschreeven worden,zynde elk geplaast op die gewaffen, Bloemen en Vruchten, daar sy op gevonden zyn;waar in ook de generatie der Kikvorschen,wonderbaare Padden, Hagedissen,Slangen,Spinnen en Mieren werden vertoond en beschreeven,alles in America na hetleven en levensgroote geschildert en beschreeven. Door Maria Sibylla Merian.Tot Amsterdam,Voor den Auteur, woonende in de Kerk-straat, tussen de Leydse en Spiegel-straat, over de Vergulde Arent, alwaar de zelve ook gedruckt en asgezet te bekoomen zyn; Als ook by Gerard Valck, op den Dam in de waakende Hond." Diese Faksimileausgabe wurde nach dem Exemplar der Sachsischen Landesbibliothek Dresden,Signatur Zool.14,5 reproduziert.Reproduction und Offsetdruck besorgte die Firma H.F.Jutte VOB,Leipzig,der dem Original nachgebildete Ledereinband wurde von der VOB Kunst-und Verlagsbuchbinderei Leipzig hergestellt.Die Auflage betragt 600 numerierte Exemplare,dies ist das Exemplar Nr. 3.
Датировка
Размер
4,2 х 36,3 х 52,5 см
Персоналии
Merian Maria Sibylla (Автор)
Коллекция